De running rebels in actie

Dinsdag 1 oktober 2019 was het zover: op de eerste avond van de nieuwe maand hielden tien leden van de ‘running rebels Rotterdam’ een hardloopwedstrijd die begon en eindigde bij het Sanquin donorcentrum aan de Wytemaweg. Onderweg kregen de renners verscheidene buien op hun hoofd, zodat ze druipende van de regen en het zweet aankwamen. […]

Najaars-ledenvergadering DVZW  9 november 2019

Op zaterdag 9 november jl. is de najaars-ledenraadsvergadering gehouden, weer in Café Restaurant Rustburcht te Rotterdam.   Tijdens de vergadering  zijn enkele huishoudelijke zaken behandeld, zoals de benoemingen van bestuursleden en ledenraadsleden, het beleidsplan 2020 en de begroting 2020. Een belangrijk agendapunt van de vergadering was het bespreken van het functioneren van ledenraadsleden, ook wel donorvertegenwoordigers […]

Sint zoekt donors!

In de weken voor Sinterklaas vullen kinderen in het hele land hun lijstjes met wensen aan de Sint. Maar sommige kinderen hebben eigenlijk maar één wens: gezond worden! Daarvoor zijn bloeddonors nodig, want bloeddonors geven zieke kinderen een beter leven en soms zelfs kans op genezing. Sinterklaas geeft alle kinderen graag wat ze het liefst […]

Sluiting locatie Gorinchem

Per 30 september zal de vaste afnamelocatie van Sanquin in Gorinchem sluiten omdat het huurcontract is aflopen. Dit is ruim van tevoren door de huurder overlegd met Sanquin en Sanquin heeft na intern beraad besloten om geen nieuwe vaste locatie in Gorinchem te huren. In dit besluit weegt een aantal factoren mee, waaronder kosten, beschikbare […]

Donorvertegenwoordigers gezocht

Er is nog steeds behoefte aan ledenraadsleden die donorvertegenwoordiger willen worden. Donorvertegenwoordigers zijn afgevaardigden van iedere afnamelocatie, die als contactpersonen functioneren tussen de afnamelocatie en het bestuur van de regio. In principe gebeurt dit tijdens het bezoek aan de locatie voor de donatie en vereist het geen extra inspanningen. De ledenraad en het bestuur komen […]

Donormappen

Momenteel wordt gewerkt aan het creëren van zogenaamde donormappen. Deze mappen komen op de afnamelocaties te liggen. Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan zijn gedachten, gevoelens en ervaringen in zo’n map optekenen, die dan door andere donoren gelezen kunnen worden en waarop ook gereageerd kan worden. Van tijd tot tijd worden de mappen geleegd, […]