Eerste productie corona-geneesmiddel van start.

Eerste productie corona-geneesmiddel van start.

Sanquin heeft binnen enkele weken een grote mijlpaal behaald. De eerste drieduizend kilo plasma, rijk aan antistoffen tegen het coronavirus, zijn aan Sanquin Plasma Products overgedragen. Daar wordt het verwerkt tot geneesmiddel. Als de klinische studie in oktober de werkzaamheid bevestigt, kan het geneesmiddel worden ingezet om kwetsbare doelgroepen te beschermen tegen een corona-infectie. De divisies Research en Diagnostiek van Sanquin hebben sinds maart een flinke basis gelegd met onderzoek naar antistoffen. Er is onderzocht hoe ze werken, er is een test ontwikkeld, die antistoffen kan aantonen, en zijn er donors gezocht, die antistoffen hebben. Die kennis komt nu samen met een hele grote actie om voldoende antistoffen in te zamelen. Dat kan maar op één manier: via bloedplasmadonaties. Dit is allemaal mogelijk geworden dankzij de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alsmede de bereidwilligheid van voormalige patiënten om hun bloedplasma te doneren. Ook de medewerkers van Sanquin werken uiteraard mee om die – met alle veiligheidsmaatregelen nog steeds in acht nemend – plasma-afnames soepel te laten verlopen. Ruim 16.000 donors geven binnen 20 weken 100.000 donaties. Dit is voor Sanquin een enorme uitdaging, want het dagelijks werk, 2.750 donaties per dag voor patiënten die bloed nodig hebben, gaat in de tussentijd gewoon door. De eerste mijlpaal is behaald: de eerste 10% van de gewenste 30.000 kilo gedoneerd bloedplasma met antistoffen tegen het coronavirus worden verwerkt naar ampullen met geconcentreerde antistoffen. Een klein deel, ongeveer 100 kilo, is al eerder geleverd aan een internationale CoVIg Plasma Alliantie. Deze Alliantie onderzoekt in een klinische studie of dit plasmageneesmiddel daadwerkelijk effectief is. Sanquin kan de uitkomsten van die studie gebruiken om, als het middel effectief blijkt, in te laten zetten voor risicogroepen in Nederland. Sanquin zoekt nog zeker 4.000 donors meer. Zo lang er geen vaccin beschikbaar is om mensen immuun te maken tegen COVID-19, moeten zij hier mee doorgaan om risicogroepen te beschermen tegen ernstige infecties.