Frans Rijkaart

Frans Rijkaart

Secretaris

Rond 1970 heb ik me aangemeld als bloeddonor. Ik studeerde in Amsterdam en kwam een keer met de fiets langs wat nu de bloedbank heet. En ben naar binnen gelopen .. en nooit meer weggegaan.

Bloed goed? Geef het dan. Ik woon bijna naast de bloedbank, en ga met plezier elke twee weken op Sanquin-reünie.

Sinds begin 2017 ben ik secretaris van de Donor Vereniging Nederland (DVNL), sinds mei 2018 van de Donor Vereniging Zuid-West (DVZW). Ik werd de laatste jaren steeds nieuwsgieriger naar de organisatie achter de bloeddonoren. Toenmalig voorzitter Jos Peeters van de DVNL kwam voor mij naar Zoetermeer. Dit was het laatste zetje naar mijn bestuurslidmaatschap van de landelijke en regionale donorvereniging.