Overlijden Frans van Westrenen

Overlijden Frans van Westrenen

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet
De lege plek, het doet zo’n pijn
maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn

Tot onze schrik bereikte ons het bericht van het plotseling en vroegtijdig overlijden van ons langst zittend bestuurslid en penningmeester Frans van Westrenen.
Frans was zeer betrokken bij de Donorvereniging en is zich, ook in de periode dat de verenigingsactiviteiten op een laag pitje stonden, als bestuurslid volledig blijven
inzetten voor de vereniging.
Frans had juist in de vorige vergadering aangegeven dat we op zoek moesten naar een vervangende penningmeester omdat hij zich wilde toewijden aan de zorg voor zijn vrouw.
En samen met haar zoveel als mogelijk te gaan genieten van het leven wat hen nog samen restte.
Het mocht niet zo zijn. We herdenken in Frans een secure penningmeester, met het hart op de juiste plek.