Najaars-ledenvergadering DVZW  9 november 2019

Najaars-ledenvergadering DVZW  9 november 2019

Op zaterdag 9 november jl. is de najaars-ledenraadsvergadering gehouden, weer in Café Restaurant Rustburcht te Rotterdam.  

Tijdens de vergadering  zijn enkele huishoudelijke zaken behandeld, zoals de benoemingen van bestuursleden en ledenraadsleden, het beleidsplan 2020 en de begroting 2020.
Een belangrijk agendapunt van de vergadering was het bespreken van het functioneren van ledenraadsleden, ook wel donorvertegenwoordigers genoemd.

De bijeenkomst werd opgeluisterd door een presentatie gehouden door vertegenwoordigers van de Stichting Zeldzame Bloedziekten. 
Tot slot was er een gezamenlijke lunch met alle deelnemers.