Donorvertegenwoordigers gezocht

Donorvertegenwoordigers gezocht

Er is nog steeds behoefte aan ledenraadsleden die donorvertegenwoordiger willen worden.
Donorvertegenwoordigers zijn afgevaardigden van iedere afnamelocatie, die als contactpersonen functioneren tussen de afnamelocatie en het bestuur van de regio. In principe gebeurt dit tijdens het bezoek aan de locatie voor de donatie en vereist het geen extra inspanningen.
De ledenraad en het bestuur komen twee maal per jaar bijeen om gezamenlijk te spreken over de voortgang van de activiteiten (ook op afnamelocaties) en het opzetten van nieuwe activiteiten.
In de regio Zuid-West zijn wij naarstig op zoek naar leden, die als donorvertegenwoordiger willen optreden.
Bent u geïnteresseerd in de rol van donorvertegenwoordiger, meldt u dan aan door een mail te sturen naar bestuur@dvnl-zw.nl.