Donormappen

Donormappen

Momenteel wordt gewerkt aan het creëren van zogenaamde donormappen. Deze mappen komen op de afnamelocaties te liggen. Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan zijn gedachten, gevoelens en ervaringen in zo’n map optekenen, die dan door andere donoren gelezen kunnen worden en waarop ook gereageerd kan worden. Van tijd tot tijd worden de mappen geleegd, waarna de mooiste en interessantste donorgedachten, uiteraard met toestemming van de betreffende donor, op de website of in de facebook-groep geplaatst worden. Zodra de mappen gereed en gedistribueerd zijn komen we hierop terug.